ภาพบรรยากาศงานงาน “ถนนสายวัฒนธรรม ย่านเมืองเก่าริมแม่น้ำเพชรบุรี” ครั้งที่2 ตอน คลองกระแชงย่านเก่าเล่าวัฒนธรรม เมื่อวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา กิจกรรมการแสดงอัดแน่นเช่นเคย ไม่ว่าจะเป็นตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรม สินค้า CPOT การสาธิตงานสกุลช่างและศิลปะร่วมสมัย 

การแสดงดนตรี ภาพยนต์ หนังตะลุง ละครชาตรี การแสดงชาติพันธุ์ การสาธิตอาหารพื้นบ้าน นิทรรศการภาพเก่าเล่าอดีตชาวชุมชนซอยตลาดริมน้ำ นิทรรศการประวัติชุมชนถนนคลองกระแชง