จังหวัดเพชรบุรี โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับชุมชนย่านเมืองเก่าริมแม่น้ำเพชรบุรี (ชุมชนคลองกระแชง และชุมชนตลาดริมน้ำ) จัดพิธีเปิดถนนสายวัฒนธรรม ชุมชนย่านเมืองเก่าริมแม่น้ำเพชรบุรี เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2561 ณ ลานสุนทรภู่ วัดพลับพลาชัย อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

ในบรรยากาศสุดชิค กลิ่นอายวัฒนธรรมเมืองเก่า เรื่องเล่าของภูมิปัญญท้องถิ่น สินค้าทางวัฒนธรรม และสินค้าตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรม ครบครันเรื่องอาหาร ขนม ศิลปะ และการแสดง