ชุมชนที่อยู่ในย่านการค้าหลักมักจะมีสิ่งที่น่าสนใจอยู่เสมอ ชุมชนซอยตลาดริมน้ำเพชรบุรีก็เช่นกัน ร้านค้าที่เป็นเรือนแถวแบบเก่าค้าขายมานานหลายสิบปีมีเรื่องราวเล่าขานผ่านมาหลายยุคสมัย

นอกจากความตื่นใจในการเดินชมแล้ว หากมีเวลาได้แวะคุยกับชาวบ้านร้านตลาดจะยิ่งเข้าใจและรู้จักเพชรบุรีมากขึ้น นอกจากร้านรวงและสินค้าที่น่าแวะชมแล้ว ยังมีภาพ Street Art ฝีมือศิลปินชาวเพชรบุรีวาดไว้ตามจุดต่างๆ ในตลาดให้แวะชมแวะถ่ายรูปตลอดทาง


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *