คลองกระแชงคือชื่อของถนนสายหนึ่งในอำเภอเมืองเพชรบุรีที่ขนานไปกับแม่น้ำเพชรบุรี เริ่มต้นที่บริเวณข้างจวนผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีไปจนถึงสะพานใหญ่หน้าวัดมหาธาตุ

ชื่อ “คลองกระแชง” นั้นคาดว่ามาจากเรือกระแชงที่เป็นเรือสินค้าเข้ามาสัญจรและจอดอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเพชรบุรี เรียกได้ว่าในอดีตบริเวณนี้คงจะเป็นย่านการค้าที่คึกคักไม่น้อย ปัจจุบันเมือการสัญจรทางน้ำไม่ใช่เส้นทางสายหลักเหมือนเมื่อก่อน ถนนคลองกระแชงจึงเป็นถนนเล็กๆ ที่ซ่อนตัวอยู่หลังวัดพลับพลาชัยและบ้านเรือนของชาวบ้านในละแวกนั้น

แต่แม้จะเป็นถนนสั้นๆ เพียงไม่ถึง 1 กิโลเมตร ชุมชนคลองกระแชงก็ยังนับว่าเป็นย่านเก่าที่เปี่ยมไปด้วยมรดกทางวัฒนธรรมเหมาะแก่การมาเดินเที่ยวชมและซึมซับเรื่องราวเล่าขานจากอดีตสู่ปัจจุบัน


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *