ชุมชนวัดเกาะ ตั้งอยู่หัวถนนพานิชเจริญ ริมแม่น้ำเพชรบุรีฝั่งทิศตะวันออก เป็นชุมชนเก่าแก่ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 300 ปี หรือตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนปลาย จากหลักฐานที่ปรากฏบนภาพจิตรกรรมฝาผนังอุโบสถวัดเกาะลงปี พ.ศ.2277

ด้วยความที่เป็นชุมชนเก่าแก่ ที่นี่จึงมีเรื่องราวและวัฒนธรรมหลากหลายให้ค้นหา ทั้งวัฒนธรรมของไทยและจีน สามารถพบได้ในชุมชนนี้ผ่านวัดวาอาราม ศาลเจ้า โรงเจ รวมไปถึงบ้านเรือนเก่าที่ยังหลงเหลือให้เห็นอยู่มากทั้งบ้านไม้และบ้านตึก นับเป็นสถาปัตยกรรมเก่าแก่หลายยุคหลายสมัยที่เดินชมได้ไม่มีเบื่อ


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *