1,350 บาท/ท่าน (ขั้นต่ำ 3 ท่าน)

สัมผัสเมืองเก่าที่คงคุณค่าทางวัฒนธรรมที่หาได้ยากในถิ่นอื่น วิถีชีวิตริมน้ำ เมืองที่มีทั้งวัง วัด บ้าน ที่ต่างก็มีเสน่ห์เฉพาะตัว ลิ้มรสอาหารท้องถิ่น ประทับใจกับการต้อนรับเสมือนญาติมิตร เรียนรู้และเข้าถึงประวัติศาสตร์เมืองเพชร สนับสนุนเศรษฐกิจชุมชน

กิจกรรมวันแรก
 • วัดพลับพลาชัย พิพิธภัณฑ์หนังใหญ่
 • วัดมหาธาตุ
 • ศาลาคามวาสี
 • สัมบัติแม่น้ำเพชร
 • บ้านมนัส จรรยงค์
 • รับประทานข้าวแช่
 • บ้านตั้งสวัสดิรัตน์
 • Art Gallery ร้านระเบียงริมน้ำ
กิจกรรมวันที่สอง
 • เดินตลาดเช้าพร้อมรับประทานอาหารท้องถิ่น
 • วัดเกาะ
 • บ้านขนมครูปราณี
 • โรงเจฮักเสียนเสี้ยนตั้ง
 • วังบ้านปืน
 • พระนครคีรี (เขาวัง)
 • รับประทานลอดช่องน้ำตาลข้น
ราคานี้รวม :
 • ค่าอาหารกลางวัน 2 มื้อ และอาหารเช้า 1 มื้อ
 • ค่าอาหารว่าง
 • ค่าไกด์
 • ค่าเข้าชมสถานที่
 • ค่ารถเล้ง
ราคานี้ไม่รวม :
 • ค่าที่พัก