บ้านของครอบครัว “ตั้งสวัสดิรัตน์” ในอดีตเช่าเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยและเป็นที่ทำงานช่างทอง ถูกปิดร้างมานานนับ 20 ปี ปัจจุบันถูกปรับปรุงให้ฝืนคืนชีวิตเป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องราววิถีชีวิตของชาวชุมชนริมน้ำเพชรบุรี


เก็บรวบรวมสิ่งของเครื่องใช้โบราณ รูปเก่าภาพเก่าๆ ของชุมชน จัดแสดงอย่างสวยงามเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวให้ได้เข้ามาชมและทำความรู้จักกับชุมชนเชื้อสายไทย-จีนแห่งนี้