ชุมชนคลองกระแชง

บ้านมนัส จรรยงค์ : ราชาเรื่องสั้นของเมืองไทย

บนถนนคลองกระแชงมีบ้านหลังหนึ่งซึ่งเป็นบ้านเดิมของ มนัส จรรยงค์ ราชาเรื่องสั้นของเมืองไทย โดยมนัส จรรยงค์ นั้น พื้นเพเป็นคนเพชรบุรี เกิดที่จังหวัดเพชรบุรี เริ่มเรียนหนังสือที่ "ศาลาคามวาสี" ซึ่งเป็นศูนย์รวมของชุมชนใกล้บ้านเป็นแห่งแรก แล้วจึงเข้าเรียนที่โรงเรียนประจำจังหวัดในสมัยนั้น (more…)

By adminno2, ago
ชุมชนคลองกระแชง

สมบัติแม่น้ำเพชร : เรียนรู้ประวัติศาสตร์จากแม่น้ำเพชรบุรี

พิพิธภัณฑ์สมบัติแม่น้ำเพชร แหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของชาวเพชรบุรี ถือว่ามีความพิเศษไม่เหมือนใคร เนื่องจากมีวัตถุโบราณอายุเก่าแก่นับพันปี ไม่ว่าจะเป็น "หม้อน้ำ" รูปสลักนกยูงของชาวมอญ สมัยทวารวดี (more…)

By adminno2, ago
ชุมชนคลองกระแชง

บ้านสะสมผลงาน มิตร ชัยบัญชา : ระลึกถึงพระเอกตลอดกาล

“มิตร ชัยบัญชา” พระเอกตลอดกาลของคนไทย มีพื้นเพเป็นคนเพชรบุรี เกิดที่อำเภอท่ายาง เดิมชื่อ “บุญทิ้ง” เนื่องจากพ่อแม่แยกทางกัน มิตรเข้าเรียนโรงเรียนจ่าอากาศและสำเร็จการศึกษาได้ติดยศจ่าอากาศโท เมื่อปี พ.ศ. 2499 เริ่มเข้าวงการแสดงโดยภาพยนต์เรื่องแรกที่เล่นคือเรื่อง “ชาติเสือ” (more…)

By adminno2, ago
ชุมชนคลองกระแชง

ศาลาคามวาสี

ในช่วงราวปี พ.ศ.2440-2454 ได้มีโรงเรียนสตรีแห่งแรกในเพชรบุรีก่อตั้งขึ้น เป็นโรงเรียนการกุศลให้นักเรียนเรียนโดยไม่คิดค่าเล่าเรียนหรือค่าบำรุงใดๆ เลย เด็กหญิงคนใดประสงค์จะเข้าเรียนก็สามารถที่จะเรียนได้ทุกคนโดยไม่มีการตั้งเงื่อนไข (more…)

By adminno2, ago
ชุมชนคลองกระแชง

วัดพลับพลาชัย : ชมพิพิธภัณฑ์หนังใหญ่และปูนปั้นฝีมือช่างเมืองเพชร

วัดพลับพลาชัยเป็นวัดเก่าแก่ที่สร้างขึ้นเมือราวสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ตั้งอยู่กลางเมืองเพชรบุรี มีถนนดำเนินเกษมตัดผ่านแบ่งเขตวัตออกเป็นสองฝั่ง โดยฝั่งนึงนั้นด้านหลังวัดอยู่ติดกับถนนคลองกระแชง เรียกได้ว่าเป็นแหล่งรวมงานศิลปะชั้นเลิศ (more…)

By admin, ago
ชุมชนคลองกระแชง

“คลองกระแชง” ถนนสายนี้ผูกพันธ์กับสายน้ำ

คลองกระแชงคือชื่อของถนนสายหนึ่งในอำเภอเมืองเพชรบุรีที่ขนานไปกับแม่น้ำเพชรบุรี เริ่มต้นที่บริเวณข้างจวนผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีไปจนถึงสะพานใหญ่หน้าวัดมหาธาตุ (more…)

By admin, ago