ชุมชนวัดเกาะ

บ้านขนมครูปราณี : ร้านขนมไทยในบ้านไม้สักร้อยปี

ร้านขนมไทยในบ้านไม้สักทรงไทยเก่าแก่อายุนับร้อยปี เป็นบ้านของครอบครัวคุณแม่คุณปราณีที่เดินทางมาจากเมืองจีน มาตั้งรกรากสร้างบ้านอยู่ที่เพชรบุรีตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 4 ทำอาชีพค้าขาย ข้าวและน้ำตาลโตนด บ้านเรือนไทยหลังนี้อยู่ติดแม่น้ำเพชรบุรี อีกทั้งย่านนี้ยังเป็นย่านการค้ารุ่งเรืองของเพชรบุรีในอดีต จึงสะดวกในการขนส่งสินค้า (more…)

By adminno2, ago
ชุมชนวัดเกาะ

โรงเจฮักเสียนเสี้ยนตึ้ง : ศาลเจ้าเก่าแก่ของชาวฮกเกี้ยน

โรงเจแห่งนี้ได้ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2450   เดิมเป็นศาลเจ้าของชาวฮกเกี้ยน ต่อมา นายลก แซ่หลิม และ นายคุณ แซ่อ๋อง มีจิตศรัทธาได้ชักชวนชาวบ้านบริจาคปัจจัยสร้างเป็นโรงเจขึ้น ตั้งชื่อว่า “ฮักเสียนเสี้ยนตึ๊ง”   (more…)

By adminno2, ago
ชุมชนวัดเกาะ

ศาลเจ้าบ้านปืน : ศาลเจ้าเก่าแก่อายุกว่าร้อยปี

ศาลเจ้าบ้านปืน ตั้งอยู่บริเวณที่เรียกว่า “หัวถนน” ของถนนพานิชเจริญ มีลักษณะเป็นอาคารชั้นเดียวก่ออิฐถือปูนศิลปะแบบจีน ภายในมีแท่นบูชาประดิษฐานรูปเคารพ มีกำแพงล้อมเดิมเป็นอาคารไม้ ย้ายจากที่ตั้งเดิมคือ บริเวณพระรามราชนิเวศน์ (วังบ้านปืน) ในปัจจุบัน มาตั้งอยู่บริเวณนี้ (more…)

By adminno2, ago
ชุมชนวัดเกาะ

วัดเกาะ : จิตรกรรมเขียนด้วยสีฝุ่น ศิลปะสมัยอยุธยา

เนื่องจากในอดีตวัดนี้เคยมีสายน้ำไหลผ่านรอบด้าน ชาวบ้านจึงเรียกขานกันว่า “วัดเกาะ” สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนปลาย มีศิลปะที่โดดเด่นอยู่หลายส่วน โดยเฉพาะภาพจิตรกรรมฝาผนังเขียนด้วยสีฝุ่นผสมกาวในพระอุโบสถสวยงามน่าชมเป็นที่สุด (more…)

By admin, ago
ชุมชนวัดเกาะ

“วัดเกาะ” ชุมชน ๓๐๐ ปี

ชุมชนวัดเกาะ ตั้งอยู่หัวถนนพานิชเจริญ ริมแม่น้ำเพชรบุรีฝั่งทิศตะวันออก เป็นชุมชนเก่าแก่ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 300 ปี หรือตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนปลาย จากหลักฐานที่ปรากฏบนภาพจิตรกรรมฝาผนังอุโบสถวัดเกาะลงปี พ.ศ.2277 (more…)

By admin, ago