โปรแกรมท่องเที่ยว

วันเดียวเที่ยว 3 ชุมชน

650 บาท/ท่าน (ขั้นต่ำ 3 ท่าน)

เส้นทางสัมผัสชุมชนเก่าแก่ริมแม่น้ำเพชรบุรีที่ยังสมบูรณ์ด้วยศิลปะสกุลช่างเมืองเพชร ที่สืบทอดกันมานับร้อยๆ ปี วัฒนธรรมเก่าแก่ที่เห็นได้แค่ที่นี่ อาหารชาววัง ขนมท้องถิ่นที่เป็นสูตรเฉพาะ ทำความรู้จักชาวเมืองเพชรบุรีที่มากด้วยไมตรีจิต เปิดโลกทางประวัติศาสตร์ที่มีชีวิต (more…)

By adminno2, ago
โปรแกรมท่องเที่ยว

วันเดียวเที่ยว 2 ชุมชน

650 บาท/ท่าน (ขั้นต่ำ 3 ท่าน)

สัมผัสวิถีชีวิต เรียนรู้วัฒนธรรมของชุมชนศิลปะสกุลช่างเมืองเพชร ย่านตลาดการค้าศูนย์เรียนรู้ชุมชน ลิ้มลองอาหารท้องถิ่น และเปิดประสบการณ์ใหม่ๆ อย่างเช่นการทำขนมมงคลของชุมชนชาวจีน (more…)

By adminno2, ago
โปรแกรมท่องเที่ยว

เที่ยว 2 วัง 3 ชุมชน (2 วัน 1 คืน)

1,350 บาท/ท่าน (ขั้นต่ำ 3 ท่าน)

สัมผัสเมืองเก่าที่คงคุณค่าทางวัฒนธรรมที่หาได้ยากในถิ่นอื่น วิถีชีวิตริมน้ำ เมืองที่มีทั้งวัง วัด บ้าน ที่ต่างก็มีเสน่ห์เฉพาะตัว ลิ้มรสอาหารท้องถิ่น ประทับใจกับการต้อนรับเสมือนญาติมิตร เรียนรู้และเข้าถึงประวัติศาสตร์เมืองเพชร สนับสนุนเศรษฐกิจชุมชน (more…)

By adminno2, ago