ร้านชิ่งอี่เช้ง เป็นร้านขนมเปี๊ยะเก่าแก่ที่อยู่คู่ตลาดเมืองเพชรบุรีมากว่า 120 ปี สืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบันเป็นรุ่นที่ 4 โดยคุณสุภานันยังคงทำขนมตามสูตรดั้งเดิมที่ตกทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่น

ขนมเปี๊ยะที่ขึ้นชื่อของร้านนั้นเป็นสูตรที่คุณทวดเคยทำขายตั้งแต่สมัยที่ยังอยู่เมืองจีน นอกจากวิธีทำตามแบบฉบับดั้งเดิมแล้ว ที่นี่ยังเลือกใช้วัตถุดิบคุณภาพดีทำให้ลูกค้าติดใจเป็นลูกค้าประจำกันมาหลายรุ่น

ลูกค้าส่วนมากนิยมมาซื้อขนมเพื่อนำไปใช้ในงานมงคลของชาวไทยเชื้อสายจีน โดยเฉพาะขนมโก่ขนาดใหญ่ที่ใช้ในงานพิธีต่างๆ นั้น มีวิธีการทำที่ยากและต้องใช้ความละเอียดในทุกขั้นตอน โดยที่ร้านยังคงใช้บล็อกทำขนมโก่ที่เป็นไม้แผ่นใหญ่เหมือนที่เคยใช้ในอดีต เป็นอุบปรณ์ทำขนมแบบโบราณที่หาได้ยากในปัจจุบัน