โรงเจแห่งนี้ได้ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2450   เดิมเป็นศาลเจ้าของชาวฮกเกี้ยน ต่อมา นายลก แซ่หลิม และ นายคุณ แซ่อ๋อง มีจิตศรัทธาได้ชักชวนชาวบ้านบริจาคปัจจัยสร้างเป็นโรงเจขึ้น ตั้งชื่อว่า “ฮักเสียนเสี้ยนตึ๊ง”  ต่อมาในปี พ.ศ. 2468 ก็ได้รวบรวมปัจจัยอีกครั้งสร้างเป็นอาคารถาวร โดยโรงเจแห่งนี้ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ต่างๆ ให้กับชุมชน

เมื่อ พ.ศ. 2472 โรงเจนี้เคยถูกใช้เป็นโรงเรียนจีนสำหรับสตรี ชื่อ “โรงเรียนสตรีฮักฮ้อ”     สอนภาษาจีนให้กับลูกหลานชาวจีนที่เป็นผู้หญิงในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งต่อมาในปี พ.ศ. 2474 ได้รวมกิจการกับ “โรงเรียนหยกเอ็งฮักฮ้อ” โรงเรียนสอนภาษาจีนในบริเวณศาลเจ้าพ่อเสือ ตลาดเทศบาลเมืองเพชรบุรี แต่ในที่สุดก็ปิดตัวไปด้วยนโยบายของรัฐบาลสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม

ตัวอาคารเป็นอาคารไม้สองหลังเชื่อมกัน มีลานโล่งตรงกลางตามแบบอาคารจีนโบราณ หลังแรกเป็นศาลเจ้าชั้นเดียวชื่อว่า “ฮกสิ่วเก็งศาลาบ้านจีน พานิชย์ฮกเกี้ยน” หลังที่สองเป็นโรงเจ ฮักเสียนเสี้ยนตึ้ง ภายในมีแท่นบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 6 แห่ง

จุดเด่นที่สร้างความงดงามและเป็นเอกลักษณ์ให้กับโรงเจแห่งนี้ คือ การประดับตกแต่งอาคารด้วยไม้แกะสลักโบราณโดยช่างชาวจีนฮกเกี้ยน (มณฑลฝูเจี้ยน) สลักเสลาเป็นลวดลายดอกไม้ และสัตว์มงคลต่างๆ ประดับประดาอยู่ตามซุ้มประตู เสา บันได และทุกเหลี่ยมมุมของศาลเจ้า เพิ่มความวิจิตรอลังการให้กับศาลเจ้าอย่างนี้เป็นยิ่งนัก

 

(ขอบคุณข้อมูลจากหนังสือ “บ้านจีน วัดเกาะ เลาะทางสายเก่า บอกเล่าความหลัง โดย อ.ณัฐวุฒิ สุวรรณช่าง)