650 บาท/ท่าน (ขั้นต่ำ 3 ท่าน)

เส้นทางสัมผัสชุมชนเก่าแก่ริมแม่น้ำเพชรบุรีที่ยังสมบูรณ์ด้วยศิลปะสกุลช่างเมืองเพชร ที่สืบทอดกันมานับร้อยๆ ปี วัฒนธรรมเก่าแก่ที่เห็นได้แค่ที่นี่ อาหารชาววัง ขนมท้องถิ่นที่เป็นสูตรเฉพาะ ทำความรู้จักชาวเมืองเพชรบุรีที่มากด้วยไมตรีจิต เปิดโลกทางประวัติศาสตร์ที่มีชีวิต

กิจกรรมช่วงเช้า
 • วัดพลับพลาชัย พิพิธภัณฑ์หนังใหญ่
 • วัดมหาธาตุ
 • วัดเกาะ ชมจิตรกรรมฝาผนัง
 • ร้านขนมครูปราณี
กิจกรรมช่วงบ่าย
 • โรงเจฮักเสียนเสี้ยนตึ้ง
 • ซิ่งอี่เซ้ง ร้านขนมโบราณ
 • รับประทานข้าวแช่
 • Art Gallery ร้านระเบียงริมน้ำ
ระยะเวลา 08.00-17.00 น.
650 บาท/ท่าน
ราคานี้รวม :
 • ค่าอาหารกลางวัน
 • ค่าอาหารว่าง
 • ค่าเดินทางโดยรถเล้ง
 • ค่าไกด์
 • ค่าเข้าชมสถานที่