650 บาท/ท่าน (ขั้นต่ำ 3 ท่าน)

สัมผัสวิถีชีวิต เรียนรู้วัฒนธรรมของชุมชนศิลปะสกุลช่างเมืองเพชร ย่านตลาดการค้าศูนย์เรียนรู้ชุมชน ลิ้มลองอาหารท้องถิ่น และเปิดประสบการณ์ใหม่ๆ อย่างเช่นการทำขนมมงคลของชุมชนชาวจีน

กิจกรรมช่วงเช้า
 • วัดพลับพลาชัย พิพิธภัณฑ์หนังใหญ่
 • วัดมหาธาตุ
 • บ้านรวมผลงานมิตรชัยบัญชา
 • ศาลาคามวาสี
กิจกรรมช่วงบ่าย
 • สมบัติแม่น้ำเพชร
 • บ้านมนัส จรรยงค์
 • รับประทานข้าวแช่
 • Workshop ขนมโก๋ บ้านตั้งสวัสดิรัตน์
ระยะเวลา 08.00-17.00 น.
650 บาท/ท่าน
ราคานี้รวม :
 • ค่าอาหารกลางวัน
 • ค่าอาหารว่าง
 • ค่าไกด์
 • ค่าเข้าชมสถานที่
 • ค่า workshop เพ้นท์ขนมโก๋