ชุมชนซอยตลาดริมน้ำ

บ้านตั้งสวัสดิรัตน์ : บ้านเรียนรู้ชุมชนตลาดริมน้ำ

บ้านของครอบครัว "ตั้งสวัสดิรัตน์" ในอดีตเช่าเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยและเป็นที่ทำงานช่างทอง ถูกปิดร้างมานานนับ 20 ปี ปัจจุบันถูกปรับปรุงให้ฝืนคืนชีวิตเป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องราววิถีชีวิตของชาวชุมชนริมน้ำเพชรบุรี (more…)

By admin, ago
ชุมชนซอยตลาดริมน้ำ

“ซอยตลาดริมน้ำ” ย่านการค้าชุมชนเชื้อสายไทย-จีน

ชุมชนที่อยู่ในย่านการค้าหลักมักจะมีสิ่งที่น่าสนใจอยู่เสมอ ชุมชนซอยตลาดริมน้ำเพชรบุรีก็เช่นกัน ร้านค้าที่เป็นเรือนแถวแบบเก่าค้าขายมานานหลายสิบปีมีเรื่องราวเล่าขานผ่านมาหลายยุคสมัย (more…)

By admin, ago