ข่าวสารและกิจกรรม

งานเปิดถนนสายวัฒนธรรม ชุมชนย่านเมืองเก่าริมแม่น้ำเพชรบุรี

  จังหวัดเพชรบุรี โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับชุมชนย่านเมืองเก่าริมแม่น้ำเพชรบุรี (ชุมชนคลองกระแชง และชุมชนตลาดริมน้ำ) จัดพิธีเปิดถนนสายวัฒนธรรม ชุมชนย่านเมืองเก่าริมแม่น้ำเพชรบุรี เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2561 ณ ลานสุนทรภู่ วัดพลับพลาชัย อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี (more…)

By adminno2, ago