ชุมชนซอยตลาดริมน้ำ

บ้านตั้งสวัสดิรัตน์ : บ้านเรียนรู้ชุมชนตลาดริมน้ำ

บ้านของครอบครัว "ตั้งสวัสดิรัตน์" ในอดีตเช่าเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยและเป็นที่ทำงานช่างทอง ถูกปิดร้างมานานนับ 20 ปี ปัจจุบันถูกปรับปรุงให้ฝืนคืนชีวิตเป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องราววิถีชีวิตของชาวชุมชนริมน้ำเพชรบุรี (more…)

By admin, ago