โปรแกรมท่องเที่ยว

เที่ยว 2 วัง 3 ชุมชน (2 วัน 1 คืน)

1,350 บาท/ท่าน (ขั้นต่ำ 3 ท่าน)

สัมผัสเมืองเก่าที่คงคุณค่าทางวัฒนธรรมที่หาได้ยากในถิ่นอื่น วิถีชีวิตริมน้ำ เมืองที่มีทั้งวัง วัด บ้าน ที่ต่างก็มีเสน่ห์เฉพาะตัว ลิ้มรสอาหารท้องถิ่น ประทับใจกับการต้อนรับเสมือนญาติมิตร เรียนรู้และเข้าถึงประวัติศาสตร์เมืองเพชร สนับสนุนเศรษฐกิจชุมชน (more…)

By adminno2, ago