ชุมชนวัดเกาะ

ศาลเจ้าบ้านปืน : ศาลเจ้าเก่าแก่อายุกว่าร้อยปี

ศาลเจ้าบ้านปืน ตั้งอยู่บริเวณที่เรียกว่า “หัวถนน” ของถนนพานิชเจริญ มีลักษณะเป็นอาคารชั้นเดียวก่ออิฐถือปูนศิลปะแบบจีน ภายในมีแท่นบูชาประดิษฐานรูปเคารพ มีกำแพงล้อมเดิมเป็นอาคารไม้ ย้ายจากที่ตั้งเดิมคือ บริเวณพระรามราชนิเวศน์ (วังบ้านปืน) ในปัจจุบัน มาตั้งอยู่บริเวณนี้ (more…)

By adminno2, ago