ชุมชนคลองกระแชง

สมบัติแม่น้ำเพชร : เรียนรู้ประวัติศาสตร์จากแม่น้ำเพชรบุรี

พิพิธภัณฑ์สมบัติแม่น้ำเพชร แหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของชาวเพชรบุรี ถือว่ามีความพิเศษไม่เหมือนใคร เนื่องจากมีวัตถุโบราณอายุเก่าแก่นับพันปี ไม่ว่าจะเป็น "หม้อน้ำ" รูปสลักนกยูงของชาวมอญ สมัยทวารวดี (more…)

By adminno2, ago