ชุมชนคลองกระแชง

วัดพลับพลาชัย : ชมพิพิธภัณฑ์หนังใหญ่และปูนปั้นฝีมือช่างเมืองเพชร

วัดพลับพลาชัยเป็นวัดเก่าแก่ที่สร้างขึ้นเมือราวสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ตั้งอยู่กลางเมืองเพชรบุรี มีถนนดำเนินเกษมตัดผ่านแบ่งเขตวัตออกเป็นสองฝั่ง โดยฝั่งนึงนั้นด้านหลังวัดอยู่ติดกับถนนคลองกระแชง เรียกได้ว่าเป็นแหล่งรวมงานศิลปะชั้นเลิศ (more…)

By admin, ago
โปรแกรมท่องเที่ยว

วันเดียวเที่ยว 2 ชุมชน

650 บาท/ท่าน (ขั้นต่ำ 3 ท่าน)

สัมผัสวิถีชีวิต เรียนรู้วัฒนธรรมของชุมชนศิลปะสกุลช่างเมืองเพชร ย่านตลาดการค้าศูนย์เรียนรู้ชุมชน ลิ้มลองอาหารท้องถิ่น และเปิดประสบการณ์ใหม่ๆ อย่างเช่นการทำขนมมงคลของชุมชนชาวจีน (more…)

By adminno2, ago