ชุมชนคลองกระแชง

บ้านมนัส จรรยงค์ : ราชาเรื่องสั้นของเมืองไทย

บนถนนคลองกระแชงมีบ้านหลังหนึ่งซึ่งเป็นบ้านเดิมของ มนัส จรรยงค์ ราชาเรื่องสั้นของเมืองไทย โดยมนัส จรรยงค์ นั้น พื้นเพเป็นคนเพชรบุรี เกิดที่จังหวัดเพชรบุรี เริ่มเรียนหนังสือที่ "ศาลาคามวาสี" ซึ่งเป็นศูนย์รวมของชุมชนใกล้บ้านเป็นแห่งแรก แล้วจึงเข้าเรียนที่โรงเรียนประจำจังหวัดในสมัยนั้น (more…)

By adminno2, ago
ชุมชนซอยตลาดริมน้ำ

ข้าวแช่แม่อร : ดับร้อนสไตล์เพชรบุรี

ร้านข้าวแช่เจ้าอร่อยในตลาดริมน้ำเจ้านี้ขายมาตั้งแต่ปี 2524 เป็นสูตรที่ตกทอดมาจากคุณยายของคุณบังอร ความที่เคยช่วยเคยเป็นลูกมือของคุณยายมาตั้งแต่เด็กๆ คุณบังอรจึงได้ซึมซับสูตรข้าวแช่และทำขายมาจนทุกวันนี้โดยคงสูตรต้นตำรับตามที่คุณยายเคยทำ (more…)

By adminno2, ago
ชุมชนวัดเกาะ

โรงเจฮักเสียนเสี้ยนตึ้ง : ศาลเจ้าเก่าแก่ของชาวฮกเกี้ยน

โรงเจแห่งนี้ได้ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2450   เดิมเป็นศาลเจ้าของชาวฮกเกี้ยน ต่อมา นายลก แซ่หลิม และ นายคุณ แซ่อ๋อง มีจิตศรัทธาได้ชักชวนชาวบ้านบริจาคปัจจัยสร้างเป็นโรงเจขึ้น ตั้งชื่อว่า “ฮักเสียนเสี้ยนตึ๊ง”   (more…)

By adminno2, ago
ชุมชนซอยตลาดริมน้ำ

ชิ่งอี่เซ้ง : ร้านขนมเปี๊ยะ 120 ปี

ร้านชิ่งอี่เช้ง เป็นร้านขนมเปี๊ยะเก่าแก่ที่อยู่คู่ตลาดเมืองเพชรบุรีมากว่า 120 ปี สืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบันเป็นรุ่นที่ 4 โดยคุณสุภานันยังคงทำขนมตามสูตรดั้งเดิมที่ตกทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่น (more…)

By adminno2, ago
ชุมชนวัดเกาะ

ศาลเจ้าบ้านปืน : ศาลเจ้าเก่าแก่อายุกว่าร้อยปี

ศาลเจ้าบ้านปืน ตั้งอยู่บริเวณที่เรียกว่า “หัวถนน” ของถนนพานิชเจริญ มีลักษณะเป็นอาคารชั้นเดียวก่ออิฐถือปูนศิลปะแบบจีน ภายในมีแท่นบูชาประดิษฐานรูปเคารพ มีกำแพงล้อมเดิมเป็นอาคารไม้ ย้ายจากที่ตั้งเดิมคือ บริเวณพระรามราชนิเวศน์ (วังบ้านปืน) ในปัจจุบัน มาตั้งอยู่บริเวณนี้ (more…)

By adminno2, ago
ชุมชนคลองกระแชง

ศาลาคามวาสี

ในช่วงราวปี พ.ศ.2440-2454 ได้มีโรงเรียนสตรีแห่งแรกในเพชรบุรีก่อตั้งขึ้น เป็นโรงเรียนการกุศลให้นักเรียนเรียนโดยไม่คิดค่าเล่าเรียนหรือค่าบำรุงใดๆ เลย เด็กหญิงคนใดประสงค์จะเข้าเรียนก็สามารถที่จะเรียนได้ทุกคนโดยไม่มีการตั้งเงื่อนไข (more…)

By adminno2, ago
ข่าวสารและกิจกรรม

งานถนนสายวัฒนธรรม ชุมชนย่านเมืองเก่าริมแม่น้ำเพชรบุรี ครั้งที่ 2

ภาพบรรยากาศงานงาน "ถนนสายวัฒนธรรม ย่านเมืองเก่าริมแม่น้ำเพชรบุรี" ครั้งที่2 ตอน คลองกระแชงย่านเก่าเล่าวัฒนธรรม เมื่อวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา กิจกรรมการแสดงอัดแน่นเช่นเคย ไม่ว่าจะเป็นตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรม สินค้า CPOT การสาธิตงานสกุลช่างและศิลปะร่วมสมัย  (more…)

By adminno2, ago