ชุมชนวัดเกาะ

วัดเกาะ : จิตรกรรมเขียนด้วยสีฝุ่น ศิลปะสมัยอยุธยา

เนื่องจากในอดีตวัดนี้เคยมีสายน้ำไหลผ่านรอบด้าน ชาวบ้านจึงเรียกขานกันว่า “วัดเกาะ” สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนปลาย มีศิลปะที่โดดเด่นอยู่หลายส่วน โดยเฉพาะภาพจิตรกรรมฝาผนังเขียนด้วยสีฝุ่นผสมกาวในพระอุโบสถสวยงามน่าชมเป็นที่สุด (more…)

By admin, ago
ชุมชนคลองกระแชง

วัดพลับพลาชัย : ชมพิพิธภัณฑ์หนังใหญ่และปูนปั้นฝีมือช่างเมืองเพชร

วัดพลับพลาชัยเป็นวัดเก่าแก่ที่สร้างขึ้นเมือราวสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ตั้งอยู่กลางเมืองเพชรบุรี มีถนนดำเนินเกษมตัดผ่านแบ่งเขตวัตออกเป็นสองฝั่ง โดยฝั่งนึงนั้นด้านหลังวัดอยู่ติดกับถนนคลองกระแชง เรียกได้ว่าเป็นแหล่งรวมงานศิลปะชั้นเลิศ (more…)

By admin, ago
โปรแกรมท่องเที่ยว

วันเดียวเที่ยว 3 ชุมชน

650 บาท/ท่าน (ขั้นต่ำ 3 ท่าน)

เส้นทางสัมผัสชุมชนเก่าแก่ริมแม่น้ำเพชรบุรีที่ยังสมบูรณ์ด้วยศิลปะสกุลช่างเมืองเพชร ที่สืบทอดกันมานับร้อยๆ ปี วัฒนธรรมเก่าแก่ที่เห็นได้แค่ที่นี่ อาหารชาววัง ขนมท้องถิ่นที่เป็นสูตรเฉพาะ ทำความรู้จักชาวเมืองเพชรบุรีที่มากด้วยไมตรีจิต เปิดโลกทางประวัติศาสตร์ที่มีชีวิต (more…)

By adminno2, ago
โปรแกรมท่องเที่ยว

วันเดียวเที่ยว 2 ชุมชน

650 บาท/ท่าน (ขั้นต่ำ 3 ท่าน)

สัมผัสวิถีชีวิต เรียนรู้วัฒนธรรมของชุมชนศิลปะสกุลช่างเมืองเพชร ย่านตลาดการค้าศูนย์เรียนรู้ชุมชน ลิ้มลองอาหารท้องถิ่น และเปิดประสบการณ์ใหม่ๆ อย่างเช่นการทำขนมมงคลของชุมชนชาวจีน (more…)

By adminno2, ago
โปรแกรมท่องเที่ยว

เที่ยว 2 วัง 3 ชุมชน (2 วัน 1 คืน)

1,350 บาท/ท่าน (ขั้นต่ำ 3 ท่าน)

สัมผัสเมืองเก่าที่คงคุณค่าทางวัฒนธรรมที่หาได้ยากในถิ่นอื่น วิถีชีวิตริมน้ำ เมืองที่มีทั้งวัง วัด บ้าน ที่ต่างก็มีเสน่ห์เฉพาะตัว ลิ้มรสอาหารท้องถิ่น ประทับใจกับการต้อนรับเสมือนญาติมิตร เรียนรู้และเข้าถึงประวัติศาสตร์เมืองเพชร สนับสนุนเศรษฐกิจชุมชน (more…)

By adminno2, ago
ชุมชนวัดเกาะ

“วัดเกาะ” ชุมชน ๓๐๐ ปี

ชุมชนวัดเกาะ ตั้งอยู่หัวถนนพานิชเจริญ ริมแม่น้ำเพชรบุรีฝั่งทิศตะวันออก เป็นชุมชนเก่าแก่ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 300 ปี หรือตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนปลาย จากหลักฐานที่ปรากฏบนภาพจิตรกรรมฝาผนังอุโบสถวัดเกาะลงปี พ.ศ.2277 (more…)

By admin, ago
ชุมชนซอยตลาดริมน้ำ

“ซอยตลาดริมน้ำ” ย่านการค้าชุมชนเชื้อสายไทย-จีน

ชุมชนที่อยู่ในย่านการค้าหลักมักจะมีสิ่งที่น่าสนใจอยู่เสมอ ชุมชนซอยตลาดริมน้ำเพชรบุรีก็เช่นกัน ร้านค้าที่เป็นเรือนแถวแบบเก่าค้าขายมานานหลายสิบปีมีเรื่องราวเล่าขานผ่านมาหลายยุคสมัย (more…)

By admin, ago
ชุมชนคลองกระแชง

“คลองกระแชง” ถนนสายนี้ผูกพันธ์กับสายน้ำ

คลองกระแชงคือชื่อของถนนสายหนึ่งในอำเภอเมืองเพชรบุรีที่ขนานไปกับแม่น้ำเพชรบุรี เริ่มต้นที่บริเวณข้างจวนผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีไปจนถึงสะพานใหญ่หน้าวัดมหาธาตุ (more…)

By admin, ago
ข่าวสารและกิจกรรม

งานเปิดถนนสายวัฒนธรรม ชุมชนย่านเมืองเก่าริมแม่น้ำเพชรบุรี

  จังหวัดเพชรบุรี โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับชุมชนย่านเมืองเก่าริมแม่น้ำเพชรบุรี (ชุมชนคลองกระแชง และชุมชนตลาดริมน้ำ) จัดพิธีเปิดถนนสายวัฒนธรรม ชุมชนย่านเมืองเก่าริมแม่น้ำเพชรบุรี เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2561 ณ ลานสุนทรภู่ วัดพลับพลาชัย อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี (more…)

By adminno2, ago