ชุมชนซอยตลาดริมน้ำ

“ซอยตลาดริมน้ำ” ย่านการค้าชุมชนเชื้อสายไทย-จีน

ชุมชนที่อยู่ในย่านการค้าหลักมักจะมีสิ่งที่น่าสนใจอยู่เสมอ ชุมชนซอยตลาดริมน้ำเพชรบุรีก็เช่นกัน ร้านค้าที่เป็นเรือนแถวแบบเก่าค้าขายมานานหลายสิบปีมีเรื่องราวเล่าขานผ่านมาหลายยุคสมัย (more…)

By admin, ago