พิพิธภัณฑ์สมบัติแม่น้ำเพชร แหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของชาวเพชรบุรี ถือว่ามีความพิเศษไม่เหมือนใคร เนื่องจากมีวัตถุโบราณอายุเก่าแก่นับพันปี ไม่ว่าจะเป็น “หม้อน้ำ” รูปสลักนกยูงของชาวมอญ สมัยทวารวดี หรือขวานหิน เงินโบราณ อย่างเหรียญดอกไม้ เงินขด เงินอีแปะ เงินปลิง คันฉ่องสำริด สมัยราชวงศ์ถึง หม้อตาลเมืองเพชร ภาชนะดินเผา และอื่นๆ อีกมากมายซุกซ่อนอยู่ที่ก้นแม่น้ำเพชรบริเวณหน้าวัดมหาธาตุ

อาจารย์กิตติพงษ์ พึ่งแตง (อ.เจี๊ยบ) ผู้ก่อตั้งโครงการพิพิธภัณฑ์สมบัติแม่น้ำเพชรมีแรงบันดาลใจในการค้นหาสมบัติในแม่น้ำเพชรบุรีอย่างจริงจังหลังจากที่ต้องตามหาหม้อตาลเมืองเพชรมาจัดนิทรรศการ 150 ปี พระนครคีรี และตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาก็ได้ตามหาและสะสมหม้อตาลเมืองเพชรเรื่อยมา ได้จากพรรคพวกบ้าง และมีสมบัติที่หาได้ในแม่น้ำเพชรอีกหลายชิ้น ไม่ว่าจะเป็นหม้อตาล คันฉ่อง ตุ้มหู และอีกมากมาย

 

อาจารย์กิตติพงษ์ สำเร็จการศึกษาเอกพลศึกษา และเอกการจัดการ จากมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี กระทั่งมาเป็นครูสอนวิชาพละและในปีการศึกษา 2552 เปลี่ยนมาสอนวิชาหม้อตาลเมืองเพชรตะกอนอารยธรรมแม่น้ำเพชรและวัดมหาธาตุ ซึ่งเป็นสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นจนถึงทุกวันนี้

สาเหตุที่ทำพิพิธภัณฑ์สมบัติแม่น้ำเพชรขึ้นมา เพราะอยากให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเพชรบุรี เพราะเป็นชุมชนที่เจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่ยุคหินใหม่ โดยเฉพาะสมัยทวารวดีมีหลักฐานทางดบราณสถานโบราณวัตถุมากมาย จากโบราณวัตถุเหล่านี้สามารถบอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาของคนเมืองเพชรบุรีว่าในอดีตบริเวณนี้เคยเป็นเมืองท่าที่รุ่งเรืองทางด้านการค้าขายมาตั้งแต่สมัยทวารวดี สุโขทัย อยุธยาเรื่อยมาจนถึงรัตนโกสินทร์ เพื่อให้เกิดความรักและหวงแหนในบ้านเกิดเมืองนอนของตน