วัดพลับพลาชัยเป็นวัดเก่าแก่ที่สร้างขึ้นเมือราวสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ตั้งอยู่กลางเมืองเพชรบุรี มีถนนดำเนินเกษมตัดผ่านแบ่งเขตวัตออกเป็นสองฝั่ง โดยฝั่งนึงนั้นด้านหลังวัดอยู่ติดกับถนนคลองกระแชง เรียกได้ว่าเป็นแหล่งรวมงานศิลปะชั้นเลิศ


ที่โดดเด่นเห็นได้จากภายนอกคือปูนปั้นฝีมือช่างเมืองเพชรที่มีความละเอียดอ่อนงดงามและยังคงความสมบูรณ์อยู่มาก ส่วนด้านในวิหารเป็นพิพิธภัณฑ์หนังใหญ่ที่มีหนังใหญ่อายุกว่าร้อยปีถูกเก็บรักษาอย่างดีจัดแสดงให้ได้ชม